Utvecklingsprocess av "Sann Dialog" och den ändrade andra frågan för deltagande från Turkiet

Konstprojektet med namnet “Sann dialog / Gercek diyalog” ska utvecklas med inspelningar av svaren på de tre frågorna som jag ställer till alla som vill delta i projektet från Sverige och Turkiet, där deltagarna spelar in sina svar med en kamera och skicka det till mig. Jag ämnar på det viset att starta en process som är öppet till deltagande för människor från dessa två länder varav den ena som är på väg in till EU. Under den processen ska jag samla dessa inspelade band som innehåller deltagarnas intryck, åsikter och reaktioner eller motreaktioner till det egna och det andra landet i en gemensam pool och resultatet som blir efter insamlingen ska sedan presenteras i respektive länderna genom utställningar.

Även den här kallelsen till projektet fick respons framförallt i Turkiet. Den presenterades i bl.a Radikal (turkisk tidning) och andra websidor, NTV (turkisk TV kanal) hade mig som kvällsgäst på sitt nyhetsprogram, jag intervjuades live per telefon i 20 minuter. Medarbetarna på NTV deltog i projektet genom att spela in sig själva på band och visade det på TV, på det viset blev de förebilder för sina tittare. Inom kort kommer det nyheter om projektet även i Sverige hoppas jag.

Med den utvecklingen av allt respons och intresse som visas upp för projektet, ser det ut som att “Sann dialog / Gercek diyalog” kommer att bli ett konstprojekt med större antal deltagare än mina beräkningar.

Efter den trevliga utvecklingen har jag vänt mig till Svenska Konsulatet i Istanbul och Turkiska Ambassaden i Stockholm för att ge deras stöd till projektet.

“Mitt främsta behov av stöd är att kunna skapa ett brett nätverk för presentation av projektet. Att kunna publicera notiser och skriverier med bredare perspektiv både i svensk och turkisk media. Att få ekonomiskt stöd för att kunna ta emot, redigera, översätta till och från olika språk och texta alla hundratals kanske tusentals inspelningsband som jag ska få. Sedan när projektet är slut, för att kunna ställa ut, att hitta utställningslokaler, att kunna bet ala hyra för dessa om så behövs. Även för utställningen att kunna trycka upp inbjudningskort på båda språken, kataloger och affischer.”
Turkiska ambassaden har visat intresse för mitt projekt och kontaktat mig för ett möte för att diskutera innehallet i projektet. Jag väntar ett svar från Svenska Konsulatet i İstanbul.

Jag ändrade andra frågan för deltagande från Turkiet:

Andra frågan
För deltagande från Sverige:
Vad tänker du ang. “Lagom” Vad tycker du om ett liv där vardagen flyter på med “lagar från lagom”?
För deltagande från Turkiet:
Vad har ni för tankar ang den alltmer växande ny nationalismen och hur ser ni på landets framtid?

Reklam